DET MENTALE KOMPAS

En helhedsløsning for din personlige udvikling

Det Mentale Kompas er opstået ud fra behovet om, at have et “Kompas” til at kunne dirigere sig selv og andre igennem livet. Baseret på ens egne eller andres elementære behov og værdier. Således, at man ikke kun arbejder med den overordnede adfærd, men kommer niveauet dybere ned.

Teorien og metodikken bag Det Mentale Kompas har grundlæggende det formål at give dig et billede af, hvorfor vi gør, som vi gør. – De dybereliggende motiver, der danner grundlag for vores adfærd.

Det Mentale Kompas arbejder dermed på tværs af mange andre teorier og antagelser om vores adfærd, da der her beskrives de motiver, der ligger bag ved en adfærd og ikke udelukkende adfærden i sig selv.

– Det Mentale Kompas er en helhedsløsning når vi arbejder med personlig udvikling og tager ligeledes udgangspunkt i dit liv, og giver dig værktøjerne og strategierne til at designe din fremtid baseret på alt lige fra dine ønsker og behov helt hen til din daglige planlægning.