HVORDAN VIRKER DET MENTALE KOMPAS?

DET MENTALE KOMPAS ER BYGGET OP OVER 5 FORSKELLIGE ELEMENTER

De 5 elementer samler en række af de mest anerkendte psykologiske teorier og sætter det sammen i et værktøj og kompas, man kan identificere og styre sin adfærd ud fra, med udgangspunkt i ens drømme og ønsker.

Livshjulet

Et værktøj, der giver et 360 graders holistisk billede af ens liv, og herunder hvilke områder der går bedre end andre.

livshjulet

Behov

Hvilke essentielle behov, der styrer vores liv, og hvorledes kan vi styrer vores liv ud fra disse.

behov

Livsfaser

Hvilke livsfaser er vi præget af, og hvilke personlige værdigrundlag ligger til grund for disse.

livsfaser

Konsekvenser

Hvilke indre og ydre konsekvenser er vores liv præget af, og hvorledes kan vi bruge den konstruktivt.

KONSEKVENsr

HHH Trekanten

Hvad, hvorfor og hvorledes tilgår vi vores hverdag, og hvorledes planlægger vi den optimalt.

hhh trekanten