PERSONLIG COACHING

Det Mentale Kompas er et perfekt samtaleværktøj, og giver anledning til en række dybere tanker og indsigt. Hvilket gør, at det fungerer optimalt i sammenhæng med personlig coaching.

Personlig coaching er bedst beskrevet som en metode til at få en kvalitativ sparring på sit liv både arbejdsmæssigt og privat.

Personlig coaching tager udgangspunkt i dig som person og de ønsker, drømme og mål, du måtte have og sammenholder dem med de udfordringer du står overfor. Dette med det ene formål at skabe bro over disse, således, at der gennem den personlig coaching skabes en proaktiv proces, der sikrer at du finder den rigtig retning i livet.

I forbindelse med den personlig coaching opstår der ofte specielle behov, som herefter målrettes.

Dette være sig typisk indenfor følgende områder: