PERSONLIGHEDSTEST

Find ud af hvilke områder i dit liv, der går bedre end andre og hvorfor.

Testen giver dig et indblik i, hvor du er nu og præciserer ligeledes, hvor du gerne vil hen.

Dette ud fra dine egne antagelser om dine ønsker og drømme samt det indbyggede værktøj i testen, der sammenligner din nuværende og fremtidige situation

Dette kombineres så med en række spørgsmål der viser hvilke dybereliggende behov du er styret af og som skaber baggrund for din adfærd.

Elementære behov som yderligere er funderet i en række livsfaser og værdisæt vi hver i sær har og udvikler i gennem på forskellig vis. Disse livsfaser og værdisæt frembringes ligeledes i denne test gennem en række spørgsmål.

Efter endt besvarelse af denne personlighedstest femsendes en e-bog der beskriver de enkelte dele i testen som, hvorledes man fortolker dem samt en visuel rapport og de enkelte besvarelser i kombination med en pdf fil indeholdende de skrevne besvarelser.

Pris pr. person for testen er 295,-. Testen foregår online og rapporter samt tilhørende manual fremsendes pr. mail.

Kontakt info@detmentalekompas.dk for køb af testen

– ved køb af flere test på én gang, venligst kontakt os for en speciel pris

Der er ligeledes mulighed for at opnå en certificering i Det Mentale Kompas med henblik på videreformidling.